main_banner

ทัวร์โรงงาน

โรงงาน Add1: ทางใต้ของเขตอุตสาหกรรม Shizhong, Foshan City, Guangdong, China PC: 528225

โรงงาน Add2:ไห่โจวอุตสาหกรรมโซน, ซีเฉียวเมือง,ฝอซานเมือง กวางตุ้ง ประเทศจีน PC: 528211